Nå er det nok!

Havet utgjør 71 prosent av jordens overflate. Plantene i havet produserer halvparten av alt oksygenet på jorden. Vi er helt avhengige av havet!

Helt fra jeg var liten har jeg vært fascinert av havet. Alt som skjuler seg i dypet. Glemte skatter, spennende historier, triste skjebner, dyrearter som ennå ikke er oppdaget. Jeg har alltid drømt om at havet trekker seg tilbake for en dag så vi kan se hva som skjuler seg i havets favn. Samtidig er jeg usikker på om jeg noen gang ville badet igjen etter å ha sett alt som befinner seg på havets bunn;)

Denne fascinasjonen jeg har hatt for havet fra barnsben av, har nå ført til en humoristisk og alvorlig historie mellom to permer, som utgis april/mai 2019. Et barnebokprosjekt kun et fåtall mennesker har visst om. Jeg har fått god hjelp av dyktige fagfolk. Bokas handling er lagt til Lindesnes. En samling sjødyr må flykte fra «plastmonsteret» og vi får følge deres farlige ferd. 

Ønsker du å forhåndsbestille boka til kr 279 inkl. frakt, kan det gjøres her: http://www.yourvismawebsite.com/anette-moe/shop/product/barnebok-om-havet-utgis-ca-aprilmai-2019?tm=

Dessverre er marin forsøpling et av de største miljøproblemene verden står overfor. I Norden utgjør 90% av avfallet plast. Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet. Rundt en million sjøfugl dør årlig pga. marin forsøpling. Forskere anslår at det vil være mer plast enn fisk i havet innen 2050 dersom vi ikke foretar oss noe. 

En skremmende utvikling som må tas tak i. Alle kan gjøre sitt. Jeg burde absolutt bli mer bevisst min rolle oppi dette og bli flinkere til å bidra med det jeg kan. Jeg vil hylle alle organisasjoner som kjemper for miljøet. En viktig jobb som ikke kan verdsettes nok.

Gjennom boka ønsker jeg å sette mer fokus på hvilke konsekvenser menneskelige handlinger har for havet og alt dyrelivet der. Et lite beløp pr. solgte bok, vil gå til Miljøagentene. Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. De jobber for å skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser. De arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. www.miljoagentene.no

I disse dager skaper den omstridte gruvedriften for å utvinne kobber i Kvalsund i Finnmark en heftig debatt. En rekke miljøorganisasjoner mener konsekvensene for det marine livet i fjorden er mangelfullt utredet. Virksomheten vil påvirke to reinbeitedistrikter og vannkvaliteten i Repparfjorden. Finmalte masser vil bli tømt i et sjødeponi i Repparfjorden. Det vil også bli utslipp av kjemikalier. Paradoksalt krever det grønne skiftet økt utvinning av ulike typer mineraler, blant annet kobber, til bruk i elbiler, batterier, solceller og vindmøller. http://www.aftenposten.no

Ut fra alt jeg har lest og forstått, stiller jeg meg undrende til saken. Jeg håper konsekvensene vil utredes mer før arbeidet evt. settes igang. Vi må verne om kloden vår og fremtiden til neste generasjon.

Hva kan du gjøre for å redusere forsøplingen?

  • Ikke kast plast og annet avfall i naturen.
  • Tenk over hva som kan inneholde plast, for eksempel er det plast i alt fra kontaktlinser og Q-tips til sneiper og snusforpakninger.
  • Ikke kast plast i do, da havner det til slutt i havet.
  • Pant alltid drikkeflasker og bokser.
  • Sorter avfallet ditt, og resirkuler plast som kan brukes igjen.
  • Plukk en plastbit fra gaten hver dag og kast den i søpla.
  • Rydd en strand og registrer funnene dine i Ryddeportalen til Hold Norge Rent.
  • Spør dine lokale politikere om å jobbe for at plastprodusenter samler inn plast etter bruk.

http://www.wwf.no

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *