DEN BESTE GAVEN DU KAN GI

Prioriteringer

I går markerte vi verdensdagen for psykisk helse, og årets kampanje handler om hvordan vi bruker tiden vår. Tid er en knapphet i dagens samfunn. Det er så mye vi skal rekke, og streber etter hele tiden. Det er ikke sjelden jeg føler at jeg prioriterer tiden min feil. Og som regel er det barna mine jeg skulle ønske hadde fått en større bit av tiden min. Jeg prøver så godt jeg kan, men det blir dessverre fort slik at timene blir spist opp av alle dagens “skal bare” og “må bare”. Samtidig skal man ta vare på seg selv og egen helse. Jeg liker å trene og mener at en god fysisk helse er viktig for å ha det bra med seg selv. Psykisk og fysisk helse går hånd i hånd. Men det er ikke få ganger at andre ting må komme foran denne tiden jeg prioriteter på meg selv. Ettermiddager og kvelder er travle når man har familie og det er stadig noen aktiviteter, møter og lekser som skal følges opp. Dette må så klart prioriteres før trening de gangene det kolliderer.

Barna er viktigst

Det krever virkelig en hel del organisering for å fordele tiden sin “riktig”, eller slik vi ønsker. Tid til familie, jobb, fritid og venner – for å nevne noe. Jeg mener at barna mine er de som bør få mesteparten av tiden min. Det er den beste investeringen vi som foreldre/foresatte kan gi barna våre. Å legge et godt grunnlag for deres psykiske helse. Ruste dem til å møte livets mange utfordringer og humper i veien. Få dem til å føle seg sett, hørt og forstått. Vise at de betyr noe, være tilstede og støtte og oppmuntre dem i ting de foretar seg. Men man må heller ikke glemme å ta vare på seg selv. Det er viktig at vi omgir oss med venner som gjør oss godt, og å pleie gode vennskap. Bruke tid på aktiviteter og mennesker som gir oss glede og energi, og lytte til egen kropp. Hvis man ikke tar hensyn til og ser sine begrensninger, vil man heller ikke være i stand til å gi de nærmeste det de trenger av vår tid og oppmerksomhet.

«Når tid blir dyrebar» (FFB)

For noen er tid ekstra dyrebar. Det er et privilegium å kunne planlegge langt frem i tid. I går var jeg på besøk hos Foreningen for barnepalliasjon i Kristiansand. FFB er en landsdekkende organisasjon som jobber for å øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn i Norge. De gjør en helt fantastisk jobb! Familier med alvorlig syke barn vet ikke hvor mye tid de får sammen med barna sine før de forlater dette livet. Det er ingen tid å miste. Hvert minutt må nytes. En situasjon det er helt umulig for oss andre å prøve å sette oss inn i. Det er så vondt og brutalt at man knapt orker å forholde seg til denne realiteten som mange familier daglig lever i. Den beste gaven disse barna og familiene deres kan få, er et godt tilbud som sikrer at de blir ivaretatt av profesjonelle som er spesialister innenfor palliasjon. Fagfolk som ser og forstår den enkelte families behov, og som tilrettelegger for at foreldre og søsken får muligheten til å bruke tiden sammen med barna/søskenet på positive opplevelser, skape gode minner som vil leve videre. At de skal slippe å bruke den dyrebare tiden på å kjempe mot et system som ikke kjenner dem og deres situasjon. Jeg håper at politikerne snart vil omgjøre snakk til handling, og anerkjenne behovet for et barnehospice og bevilge midler til å realisere et slikt nasjonalt kompetansesenter. Slik kan samfunnet bidra til å “gi tid” til disse familiene.

Natasha Pedersen, generalsekretær i FFB

http://www.barnepallisasjon.no

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *